Information om byte av lås på Östgötagatan 4-12

För att öka tryggheten byter vi ut låset på din nya lägenhetsdörr och förråd till ett digitalt lås. Det betyder att dagens låssystem ersätts med en ny nyckel och i den nyckeln finns även ett chip som ersätter taggarna. Bytet för dörrarna sker under vecka 24. Passagesystemet kommer att bytas efter sommaren, under tiden fungerar de taggar du har idag som vanligt.

Du behöver sätta ditt lås till lägenheten i serviceläge inför bytet, se bilden. 

Det är viktigt att du sätter låset i rätt läge och skulle du inte ha gjort det så kommer vi att borra upp låset då låsen måste bytas.

Du behöver även besöka hos oss för att kvittera ut dina nya nycklar. När du hämtar dina nycklar måste du ha med din legitimation. Om det är någon annan som ska hämta dina nycklar måste den personen ha både din och sin egen legitimation med sig.

Du hämtar nycklarna i vår Bobuss vid Östgötagatan 4-12.

Tisdag 8/6 kl. 14.00-16.30
Torsdag 10/6 kl. 15.00-17.30

Om ovanstående tider inte passar dig ring oss på telefonnummer 033-44 20 00 så bokar vi in en tid. Du behöver hämta dina nycklar senast fredagen den 11/6.

Låsbytet kommer att ske under vecka 24.

Information regarding changing the lock on your apartment door

To increase the security we will replace the lock on your new apartment door and storage to digital locks. The current locking system will be replaced with a new key that also contains a chip that replaces the tags. The lock on the doors are replaced during week 24. As for the passage system, the exchange will take place after the summer, and in the meantime the tags you have today will work as usual.

You need to put your lock in a service position for us to be able to do the change on your door, as the picture below.

It is important that you put the lock in the correct position and if you do not, we will have to drill up the lock since it must be replaced.

You also need to visit us to receive your new keys. When you collect your keys, you must bring your ID. If someone else is going to pick up your keys, that person must have both your and their own ID with them.

You pick up the keys in our ”Bobuss” at Östgötagatan 4-12

Tuesday June 8 at 14.00-16.30
Thursday June 10 at 15.00-17.30

If the times above do not suit you, call us on telephone number 033-44 20 00 and we will book an appointment. You need to pick up your keys no later than Friday June 11th.

The lock change will take place during week 24.

Warbixin ku saabsan beddelka qufulka albaabka qurigaaga

Waxaan kordhin doonaa amniga sidaas darteedna waxaan ugu bedeleynaa gufulka albaabka gurigaaga cusub iyo istoodhka quful dijitaal ah. Tan macnaheedu waxa weeye in nidaamka qufulka ee hadda jira lagu badalaya fure cusub furahaasna waxaa sidoo kale ku jira jill beddelaya taaga (brikaaha). Markay ku saabsantahay nidaamka marinka waxaa isbadalku dhacayaa xagaaga kadib, dhanka kale tagaa (brikaaha) aad maanta haysato waxay u shaqeeyaan sidii caadiga ahayd macluumaad dheeri ahna way soo bixi doonaan markaan badalyno.

Waxaad u baahan tahay inaad qufulka albaabka guriga u xirto qaabka adeegga ah, eeg sawirka hoose.

Waxaa muhiim inaad qufulka ku xidho meesha saxda ah oo haddii aadan sidan sameyn, waxaan daloolinayna qufulka markaa qufullada la beddelayo.

Waxaa add u baahan tahay inaad sameyso waa inaad na soo booqato si add u hesho furayaashaada cusub. Markaad furayaashaada soo qaadatid, waa inaad keentaa aqoonsigaaga. Haddii qof kale doonayo inuu furahaaga kaa qaado, qofkaasi waa inuu haystaa labadaba aqoonsigaaga iyo aqoonsi u qaar ah.

Waxaad nagu soo booqan kartaan Bobuskeena Östgötagatan 4–12.

Talaado 8/6 saacada: 14.00-16.30

Khamista 10/6 Saacadu markay tahay: 15.00-17.30

Haddii waqtiyada kor ku xusan aysan ku habbonayn, naga soo wac lambarka teleefanka 033–442000 waxaanna ballan ka ballansan doonnaa. Waxaad u baahan tahay inaad furahaaga soo qaadatid ugu dambeyn Jimcaha 11/6.

Isbedelka qufulka waxaa dhici doona inta lagu jiro usbuuca 24.