Återvinningsplats på Norrby

Nu blir det enklare att bli av med grovavfall såsom soffor, köksbord, madrasser med mera på Norrby.

Vi bygger en återvinningsplats på Billdalsgatan. Där kommer du kunna slänga både grovavfall och farligt avfall såsom elektronik, målarfärg, nagellack med mera. Återvinningsplatsen beräknas vara klar i juni. Det kommer finnas personal som kan hjälpa dig att sortera. Vi kommer också att placera ut en återvinningsstation där du exempelvis kan slänga plast- och pappersförpackningar.

På den här sidan har vi att samlat de vanligaste frågorna och svaren som rör återvinningsplatsen.

Kontakt

Vid frågor om återvinningsplatsen ring oss gärna måndag till fredag mellan klockan 09.00-10.00 på telefonnummer 0734-13 31 82.

Frågor och svar

Varför byggs en återvinningsplats på Norrby?

För att det finns problem med grovavfall i trappuppgångar och på allmänna ytor på Norrby. Idag kan kunder till oss slänga sitt grovavfall vid varje månadsskifte men eftersom behovet är stort har man kommit fram till en permanent lösning. Detta är ett sätt att öka servicen för boende på Norrby samt göra det enklare och mer tillgängligt att bli av med sitt avfall.

Varför måste den vara placerad på Billdalsgatan?

Därför det är den enda tillgängliga marken som vi  äger där vi kan placera en återvinningsplats. Vi har haft en dialog med Borås Stad men de har inte någon alternativ mark där återvinningsplatsen kan placeras. 

Kommer det att bli fler bilar och tunga transporter på Billdalsgatan?

Det finns redan idag ett antal transporter som hämtar grovavfall på Billdalsgatan bland annat  i samband med månadscontainrar. Det kommer att placeras ut farthinder för att få ner hastigheten på gatan. Besökare till återvinningsplatsen ska inte komma med bil, det kommer att finnas möjlighet att låna dragkärror.

Kommer det att lukta?

Nej, de saker man lämnar på en återvinningsplats luktar inte.

Vad är en återvinningsplats?

En återvinningsplats är en bemannad station där du kan slänga ditt grovavfall. Exempelvis möbler, kyl-och frys, däck, färg med mera.

Vad är en återvinningsstation, ÅVS?

En återvinningsstation är till för hushållens förpackningar och tidningar. Det kan vara kartong, plast, metall, papper, tidningar, eller glas som vi får med när vi exempelvis handlar mat.

Vem kommer att sköta anläggningen?

Anläggningen kommer att bemannas av Mobile Info Center som tillhör Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad.

När kommer återvinningsplatsen att vara klar?

Den ska vara färdig i juni 2020.

Vad kommer att hända med lekplatsen?

Barnen som finns i området kommer få möjlighet att vara delaktiga i att planera en ny lekplats, det gör vi tillsammans med Navet Science Center.  Projektet är fortfarande i sin linda men beräknas vara i gång i maj.  

Vi är många aktörer som samverkar kring Norrby.  Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Polisen, Navet Science Center och Borås rent och snyggt. Tillsammans med boråsarna på Norrby vill vi förbättra möjligheterna till en enklare avfallshantering.

Visionsbilder

För att du enklare ska få en känsla kring hur det blir i området har vi tagit fram visionsbilder.
En visionsbild är ett exempel på hur det kan komma att se ut, det behöver inte betyda att det blir exakt så som bilderna visar.