Kundforum

Återvinningsplats på Norrby

Bilder

Visionsbild på återvinningsplatsen.
Personalen på återvinningsplatsen hjälper till att sortera ditt avfall.

Öppettider 2024 helger 10-16.15
20 januari
3 februari
17 februari
2 mars
16 mars
13 april
27 april
11 maj
25 maj
8 juni
6 juli
3 augusti 
17 augusti
31 augusti 
14 september
28 september
12 oktober
26 oktober
9 november
23 november
7 december
21 december