Välkommen till arbetsorderportalen

Här har du som leverantör/entreprenör till oss på AB Bostäder full access till dina arbetsordrar. Du ser dina beställningar, accepterar och återrapporterar dem här.

Vid lån av nyckel/nycklar
En borttappad systemnyckel (t ex Huvud-, Fastighetsskötar- och Servicenyckel) kan kräva byte av hela låssystemet, med stora ekonomiska konsekvenser som följd. Vid borttappande av nyckel är du som leverantör/entreprenör alltid ersättningsskyldig, för samtliga uppkomna kostnader. Du som lånar nyckel till AB Bostäders fastigheter förbinder dig att följa AB Bostäders regler nedan;

  • Nyckel får aldrig skiljas från säkerhetskedja och/eller kodbricka
  • Nyckel får aldrig förses med adress eller namn så att den kan identifieras av annan person
  • Nyckel skall återlämnas samma dag som den hämtas
  • Nyckel med tillbehör skall återlämnas i oskadat skick
  • Efter besök i en lägenhet lämnas ett meddelande med uppgift om vem som besökt och vad besöket gällt.
Tänk på att
  • Kundens trygghet får aldrig ifrågasättas
  • Lägenheten är i första hand kundens hem och endast tillfälligt en arbetsplats ta därför av dig skorna och städa upp efter dig
  • Vi på AB Bostäder arbetar alla efter samma gemensamma värdegrund. Då du som leverantör/entreprenör representerar oss förväntar vi oss att du gör detsamma!

AB Bostäders kärnvärden:

Proffsiga. Vi uppträder professionellt i alla möten med såväl kunder, arbetskamrater, entreprenörer och samarbetspartners. Detta gäller i såväl bemötande som i utfört arbete.

Kundorienterade. Vi generaliserar inte utan vi betraktar varje kund som unik. Det är kundens upplevelse och behov som är viktiga när vi hanterar ett ärende.

Ansvarsfulla. Vi tar ett gemensamt ansvar för att bemöta våra kunder på ett bra sätt. Vi arbetar tillsammans för att lösa problem och vi har en öppenhet mellan oss som innebär att vi uppmuntrar de bra saker som våra kollegor gör men att vi också kan ge och ta konstruktiv kritik.

Utvecklande. Vi bidrar till utvecklingen av våra bostäder, bostadsområden och yrkesroller. Vi ska arbeta med framtiden i fokus. Förändringar är en ny möjlighet att utveckla både företaget, våra kundrelationer och oss själva som medarbetare.

Besöks- och öppettider
Nyckel/nycklar hämtas hos AB Bostäder på Ålandsgatan 11, helgfria vardagar måndag - fredag 07-16. Vi har lunchstängt mellan 12-13. Dag före röd dag stänger vi klockan 12.

Behöver du ringa når du oss på telefon: 033-44 22 00.

Logga in

Logga in